Графичен Дизайн

Графичния дизайн е изкуство и с него започва целия процес: снимане, оформане на снимки и страници, избор на шрифт, цветови решения.

Лого Дизайн

|
     
Творческите попадения на нашата фирма ETKO.info черпят вдъхновение от традициите в графичния дизайн, а плодовете на труда ни намират приложение в модерния медиен дизайн и разработването на стратегии.
Дизайнът присъства във всички аспекти на създаването на даден проект. Въздействието на дизайна като внимателно обмислени, добре балансирани и изпълнени с интуитивни внушения изящни форми се долавя не само във външния вид на проекта, т.е. в неговия вид, но и в неговата информационна многопластовост. Истински сполучливият дизайн е проява на творчество във всяко измерение на проекта.
Дизайнерската дейност на фирма ETKO.info е белязана с множество удивително точни творчески находки. Интересните проекти на нашите дизайнери ще се впишат великолепно в имиджа на вашата търговска марка, ще й придадат още по-голяма значимост. Ние знаем, че в света на бизнеса дизайнът винаги трябва да бъде насочен към потребителя. Да се достигне до смисъл и в графичните послания, които отправите към клиентите си.
Представяме Ви някои от дейностите нашите възможности и дейности за постигане на ефективно рекламно обслужване.
Лого и Корпоративен дизайн
Рекламният надпис отдавна е престанал да бъде само средство за информиране.
Например доскоро можеше да се срещне надпис на олющена дъсчена табела гласящ "БАКАЛИЯ", е каква асоциация предизвиква у вас, май не много апетитна.
В днешно време обаче рекламният надпис привлича и приканва, мами и съблазнява.
   

reklama.etko.info - изработено в България|R| 1989-2021